خاله فافالي

آموزش هاي من براي بچه هاي عزيز و دوست داشتني

مهر 97
16 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....